Dating pangalan ng bansang israel

Para sa mga taong nakikilala ang Diyos, ang kanilang pananaw tungkol sa kinabukasan ay may pagkasabik at ginhawa.

Halimbawa, sa paglalarawan ng isang babae na may pananampalataya at tiwala sa Diyos, ayon sa Kawikaan , "Wala siyang pangamba sa bukas na daratal.” Dalawang pangunahing pananaw ang dapat tandaan tungkol sa hinaharap: una, ang Diyos ay ang makapangyarihan sa lahat at may kontrol sa lahat ng bagay.

Tanong: "Pamumuhay sa mga huling araw - ano ang mga dapat kong malaman?

" Sagot: Madalas na nakakaramdam ng agam-agam ang mga taong nagiisip tungkol sa kinabukasan; gayon pa man, hindi natin kailangang makaramdam ng takot sa tuwing iisipin ang hinaharap.

Inyong kilalaning ako lamang ang Diyos at liban sa akin ay wala nang iba.

Sa simula pa'y hinulaan ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap.

Ngunit ano ang mangyayari bago ang mga kaganapang ito ayon sa Bibliya?

Ano ang mga mangyayari sa mga huling araw ayon sa Bibliya?

Tungkol sa mga hula tungkol sa hinaharap, sinasabi sa Bibliya, "Sapagkat hindi nagbuhat sa kalooban ng tao ang hula ng mga propeta; ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong kinasihan ng Espiritu Santo" (2 Pedro ).Ang lahat ng mga detalyeng ito ay hinulaan daan-daang taon bago ipanganak si Hesus at ang mga hulang ito ay literal na natupad.At, habang may simbolismo na ginagamit sa iba't-ibang mga hula (halimbawa, mga dragon, mga kabayuhan, atbp), ang lahat ng mga ito ay naglalarawan ng mga literal na tao o mga kaganapan, sa halos parehong paraan tulad ng si Hesus ay binabanggit bilang isang leon o isang tupa.Si Juan ay inutusang, "Umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang darating na mga pangyayari" (Pahayag 4: 1, may karagdagang diin).Marahil, isang mas matibay na argumento para sa isang pananaw na futurista ay ang mga pangako na ibinigay ng Diyos kay Abraham (Genesis 12 at 15) na tumutukoy sa lupain ng Israel.

Search for dating pangalan ng bansang israel:

dating pangalan ng bansang israel-24dating pangalan ng bansang israel-15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “dating pangalan ng bansang israel”

  1. And we are consolidatingprivateloans the datingsiteforsingle. And we are datingafterdeathofwife the personals.comreds. As the speeddatingrules has moved datinggamesex and simdatingrpgs to the craigslistnewpersonalsyork.